[Announcement] เปิดตัว “Six Roadmap Journey Update” บนเว็บไซต์ SIX Network

ภาพรวม

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ปรับปรุงหน้าเพจ “Six Roadmap Journey Update” บนเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมและความคืบหน้าการทำงานของ SIX Network โดยเรามีเป้าหมายให้หน้าเพจนี้เป็นเหมือน Journey การเดินทางที่ใครๆก็สามารถติดตามไปกับเราได้ เราขอชวนทุกคนให้ลองเข้าไปเช็คหน้า Roadmap นี้ดู

โดยหน้าเพจนี้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Intro, Roadmap, SIX Protocol, SIX Product Progress, SIX Product Update, and the SIX Network 2022.

Intro

ในส่วนนี้ คือการแนะนำให้เห็นภาพรวมของ SIX Network รวมถึงผลงานและวิสัยทัศน์ ให้คนทั่วไปเข้าใจภาพกว้างเกี่ยวกับ SIX Network และงานที่เราทำ และเหมือนเป็น Intro ให้ผู้ใช้อยากอ่านเพิ่มเติม

Roadmap

Roadmap คือแผนงานสำหรับปี 2023 โดยจะบอกเกี่ยวกับผลิตภัณท์ใหม่ๆที่จะปล่อยออกมา ซึ่งเราได้พยายามออกแบบแต่ละโปรเจกต์ให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและครีเอเตอร์

SIX Protocol

SIX Protocol จะให้ภาพรวมและข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์บน SIX Protocol เช่น โครงสร้าง Blockchain, พาร์ทเนอร์ Node Validator , ความคืบหน้าในการทำงาน, การพัฒนาโครงสร้างและเทคโนโลยี Dynamic Data Layer

SIX Product Progress Update

SIX Product Progress Update จะให้ข้อมูลภาพรวม รายละเอียด คำอธิบาย ชื่อ วิสัยทัศน์ สถานะปัจจุบันและอัพเดทความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ในปี 2023 เช่น แต่ละผลิตภัณท์ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง โดยจะอัพเดทเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนทราบข่าวสารทันที

SIX Network 2022

SIX Network 2022 ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการทำงาน ความสำเร็จและความคืบหน้าหลักๆของ SIX Network ในปี 2022

ในภาพรวม SIX Network ได้ปรับปรุงโครงสร้าง Blockchain, โมเดล tokenomics และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเติมเต็ม SIX Ecosystem ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในโลก Blockchain

อ่าน Roadmap ฉบับเต็มได้ที่

https://six.network/six-network-roadmap-2023-limitless-boundary-of-utilities/?

การใช้ประโยชน์จากหน้า SIX Roadmap

ประโยชน์ของหน้าเพจนี้ คือเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของ SIX Network และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การอัพเดตใหม่ๆ ให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของ SIX Network มากขึ้น และค้นพบโอกาสสำหรับการเติบโตและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการพาร์ทเนอร์กับ SIX Network

ด้วยข้อมูลนี้ ทุกคนสามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม และช่วยในการตัดสินใจที่จะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ SIX Network โดยในภาพรวม “Six Roadmap Journey Update” เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่สนใจใน SIX Network โดยจะได้รับข้อมูลที่อัพเดทเป็นประจำ หรือจะฝากข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับก็ได้เช่นกัน

เราขอแนะนำให้ทุกคนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของหน้าเพจได้ที่

https://bit.ly/3D1FCrM

กดติดตาม SIX Network เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร

https://linktr.ee/Sixnetwork

เข้าร่วม Discord

https://discord.gg/sixnetwork

--

--

Limitless Boundary of Utilities | Driving innovation and growth through new product development, partnerships and community engagement

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIX Network

Limitless Boundary of Utilities | Driving innovation and growth through new product development, partnerships and community engagement