เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังถูกนำไปพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ๆ สำหรับกลุ่มธุรกิจในการช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผลและลดต้นทุนในการดำเนินงาน นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสะท้อนถึงความไว้วางใจสำหรับองค์กร พาร์ทเนอร์และกลุ่มลูกค้าในระยะยาว เมื่อได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีบล็อกเชนจะถูกใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านการลงทุน ธนาคาร ประกันภัย การถ่ายโอนข้อมูล หรือบริษัทที่ทำสาย Creative ต่างๆ ที่จะสามารถรับผลประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนาแต่ละธุรกิจ…

3 เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ Tokenization
3 เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ Tokenization
SIX Network

SIX Network

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.