คู่มือการ Stake SIX ในโปรแกรม Individual Node

คู่มือการ Stake SIX ในภาษาอื่น ๆ:

User Guide to Stake SIX in English

ที่มา

SIX Network ได้สร้างบล็อกเชน SIX Protocol ให้ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งในการทำงานของ SIX Protocol จะต้องอาศัย Validator Node ในการตรวจสอบความถูกต้อง และโหวตลงคะแนน รวมถึงบันทึกธุรกรรมเพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

SIX Network ได้เปิดตัว SIX Individual Node Program ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็น Validator Node บน SIX Protocol และได้รับ SIX Token เป็นรางวัล

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนที่จะเข้าร่วมโปรแกรม SIX Individual Node เราขอแนะนำให้ทุกท่านเตรียมตัวตามขั้นตอนดังนี้

  • เปิดกระเป๋า Keplr
  • เพิ่ม SIX Protocol Chain ในกระเป๋า Keplr
  • โอนเหรียญ (Bridge) SIX จาก Stellar ไปยัง SIX Protocol โดยต้องเตรียมขั้นต่ำ 20,000 SIX (ไม่รวมค่า Fee)

ทุกท่านสามารถอ่านคำแนะนำการ Bridge ได้ ที่นี่ หรือดูวิดีโอวิธีการ Bridge (How to Bridge) ที่นี่ เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียม Stake SIX ใน Individual Node Program ได้เลย

คู่มือการ Stake

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์ SIX Protocol

ไปที่เว็บไซต์ SIX Protocol แล้วคลิก “BECOME A NODE” ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกปุ่ม “PURCHASE NOW”

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมกระเป๋า Keplr

เชื่อมต่อกระเป๋า Keplr กับเว็บไซต์ SIX Protocol โดยคลิก “START YOUR KEPLR” จากนั้นคลิก “Approve” เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 3: ซื้อ Individual Node

ซื้อ Individual Node โดยคลิก “PURCHASE NOW” ใน Section Individual Node

ขั้นตอนที่ 4: ใส่ชื่อ SIX Name Service (SNS) และจำนวน Node ที่ต้องการซื้อ

ใส่ชื่อ SIX Name Service (SNS) เพื่อระบุความเป็นเจ้าของ โดยใส่ได้ 6–25 ตัวอักษร ซึ่งจะเลือกชื่อเองหรือให้ระบบสุ่มให้ก็ได้ จากนั้นใส่จำนวน Node ที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบรายละเอียด

ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้ออีกครั้ง ทั้งจำนวน Node ยอดคงเหลือ และชื่อ SNS

ขั้นตอนที่ 6: สั่งซื้อและอนุมัติธุรกรรม

ทำการสั่งซื้อ Individual Node โดยคลิก “PLACE ORDER” และยืนยันการทำธุรกรรมโดยคลิก “Approve” ในกระเป๋าเงิน Keplr

ขั้นตอนที่ 7: ดู Individual Node ของคุณ

หลังจากสั่งซื้อสำเร็จ คุณสามารถดู Individual Node ได้โดยคลิกที่ “GO TO YOUR NODE”

ตัวเลขในภาพเป็นเลขสมมติ ใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 8: บริหารจัดการ Individual Node

หลังจากคลิก “GO TO YOUR NODE” ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดและจัดการ Individual Node ได้โดยคลิกที่ “STAKE”, “UNSTAKE” และ “CLAIM REWARDS”

หากคุณต้องการกลับไปดูรายละเอียดหน้า Individual Node อีก คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ SIX Protocol และไปที่หน้า “BECOME A NODE” จากนั้นไปที่ Section Individual Node และคลิกที่ปุ่ม “MANAGE MY NODE”

เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆเท่านี้ ทุกท่านก็สามารถเข้าร่วมและได้รับรางวัลผ่านโปรแกรม Individual Node ได้เลย นอกจากนี้หากใครต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ด้วยการเปิด Ticket ใน Discord

และเราขอแจ้งให้ทราบว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ติดตาม SIX Network เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:

SIX Network Official Medium: https://medium.com/@sixnetwork

SIX Network Official Website: https://six.network/

SIX Protocol Official Website: https://sixprotocol.com/

Facebook: https://www.facebook.com/thesixnetwork

Twitter: https://twitter.com/theSIXnetwork

Discord: https://discord.gg/sixnetwork

https://discord.com/invite/5gJQCXzcWf

Linktree: https://linktr.ee/Sixnetwork

--

--

Limitless Boundary of Utilities | Driving innovation and growth through new product development, partnerships and community engagement

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIX Network

Limitless Boundary of Utilities | Driving innovation and growth through new product development, partnerships and community engagement